Hitechweb - Stealth Technologies
    

VFW Sportavia Leiseflieger

Najmenej známou kapitolou v raných časoch leteckých technológií stealth je ich vývoj v Nemecku. Pravdepodobne prvým lietadlom na svete, ktoré bolo aspoň v obmedzenej miere stavané s cieľom čo najmenšieho radarového odrazu, sa stalo samokrídlo Horten/Gotha Go-229. V dôsledku povojnového vývoja však ďalšie práce ustali na mnoho desaťročí. Za znovuzrodenie snáh o zníženie pravdepodobnosti odhalenia lietadla nepriateľom možno považovať prvú polovicu sedemdesiatych rokov, kedy v kooperácii firiem VFW a Sportavia-Pützer vznikol projekt ľahkého experimentálneho lietadla Leiseflieger, ktoré vzniklo modifikáciou typu Fournier RF-5. Tento výber nebol náhodný, keďže typ RF-5 mal vďaka svojej konštrukcii a výrobnému procesu minimum častí, ktoré by dokázali dobre odrážať radarové vlny. Základnou myšlienkou bolo postaviť stroj, ktorý by mohol lietať dostatočne vysoko alebo alternatívne v noci, aby sa vyhol vizuálnemu spozorovaniu a dostatočne pomaly na to, aby nebol zachytiteľný bežnými radarmi tej doby. Lietadlo malo mať zároveň také nízke infračervené vyžarovanie, aby nemohlo byť zamerané strelami SA-7 a tiež malo stáť menej, než protilietadlová raketa, aby ich nepriateľ v dôsledku ekonomickej neefektivity nemohol zostreľovať týmto spôsobom. Prvý let sa uskutočnil v roku 1975. Počas preletov vyprodukoval Leiseflieger hluk menej než 50 dB a rovnako infračervené vyžarovanie sa podarilo obmedziť na minimum, no nepodarilo sa dosiahnuť ciele v oblasti radarového odrazu a to aj napriek čiastočnému aplikovaniu niektorých experimentálnych materiálov typu RAM.

Sportavia-Pützer RF-5B german stealth Leiseflieger program airplane aircraft quiet low observable

MBB Lampyridae

Počas „studenej vojny“ Nemecko čelilo hrozbe úplného prevalcovania v prípade sovietskeho útoku, a tak v prvej polovici 80. rokov zadala Luftwaffe kontrakt firme Messerschmitt-Blohm-Bolkow na stavbu experimentálneho stíhacieho lietadla kategórie stealth. Projekt bol pôvodne označovaný ako Radarsichtbarkeit von Kampfflugzeugen, ale zakrátko dostal krycie meno Lampyridae. V angličtine sa často uvádza ako Firefly (svätojánska muška) alebo MRMF (Medium Range Missile Fighter). Pri rozhodovaní o tom, ako má vlastne takéto lietadlo vyzerať, sa aj nemeckí konštruktéri rozhodli využiť Maxwellove rovnice o elektromagnetickom odraze na hranách rovinných útvarov. Dôvod bol viac než jednoduchý – takto mohli zostaviť relatívne jednoduchý počítačový program na prepočet radarového odrazu, ktorý boli schopné zvládnuť aj vtedajšie počítače. Navyše, na základe poznatkov z projektu Leiseflieger a úvodných testov materiálov, pohlcujúcich radarové vlny bolo jasné, že povrch lietadla bude počas plánovanej životnosti minimálne na úrovni 20 – 30 rokov extrémne citlivý na opotrebenie a náklady na jeho údržbu by prekročili akýkoľvek rozumný odhadovaný rozpočet. Preto malo znižovanie radarového odrazu spočívať hlavne na správnom tvarovaní povrchu lietadla, čo je opačný prístup ako povedzme v prípade stroja SR-71 Blackbird, ktorý viac spoliehal na aplikáciu materiálov typu RAM. Základný cieľ bolo znížiť radarový odraz v pásme X aspoň o 20 – 30 dB.

Na vytvorení konečného tvaru lietadla mal najväčší podiel Dr. Gerhard Löbert. Konštrukčne sa jedná o jednomiestne jednomotorové nadzvukové lietadlo s fazetovým povrchom. To znamená, že je vytvorený zo série plošných útvarov s cieľom odrážať radarové lúče preč od zdroja a tým zamedziť zachyteniu nepriateľskou protivzdušnou obranou. Diamantové krídlo v stredoplošnom usporiadaní má na odtokovej hrane dvojicu rozmerných krídelok. Manévrovací systém ešte dopĺňa jedna horizontálna chvostová plocha. Vztlak je vytváraný hlavne systémom vzdušných vírov, produkovaných ostrými nábežnými hranami. Vstup vzduchu k motoru trojuholníkového prierezu je v strede rozdelený na dve polovice. Potom plynulo prechádza do oválneho prierezu, aby pod sebou vytvoril miesto pre bombovnicu. V nej sa mali nachádzať dve protivzdušné strely s autonómnym navádzaním stredného dosahu. Bojová taktika pri operačnom použití stroja totiž spočívala v myšlienke, že budúce stíhacie lietadlá môžu byť ľahšie, menšie a lacnejšie, ak budú viac než porovnateľným protivníkom v súboji na strednú vzdialenosť a vyhnú sa tak blízkemu manévrovému vzdušnému boju. Je však nutné dodať, že projekt Lampyridae nemal za cieľ stavbu operačného stroja, ale skôr koncepčného demonštrátora, na ktorom by sa overilo použitie všetkých potrebných technológií.

MBB Lampyridae german stealth aircraft Firefly MRMF medium range missile fighter low observable

Takýto charakter lietadla priam nabáda na porovnanie so strojom Have Blue, respektíve jeho sériovým nástupcom F-117 Nighthawk. Z dizajnového hľadiska sa kľúčové rozdiely dajú zhrnúť do dvoch oblastí: krídlo a počet motorov. Hoci obidva stroje majú svoj základ v deformovanom kosoštvorci, ktorý sa mimochodom v súčasnej dobe teší mimoriadnej obľube najmä zo strany konštruktérov bezpilotných bojových lietadiel, Američania sa rozhodli zachovať jednotnú šípovitosť po celej dĺžke nábežnej hrany a tým predĺžiť krídlo čo najviac dozadu. Naproti tomu Nemci vytvorili krídlo zachovaním pôvodného kosoštvorca a radšej predĺžili dopredu a dozadu trupovú nadstavbu. V prípade typu Have Blue je krídlo dolnoplošného usporiadania, čo súvisí so snahou minimalizovať počet výstupkov a nerovností na spodnej časti lietadla a zároveň vytvoriť dostatočný priestor pre bombovnicu. Je to rozumný prístupu vzhľadom na fakt, že sa rozhodli pre dvojmotorové usporiadanie a výsledné sériové lietadlo malo byť skôr bombardérom. Nemci stavali ľahkú stíhačku, takže zvolili možnosť iba jedného motora, ktorý tak musel byť umiestnený v strede lietadla. Aby vyriešili otázku prívodu vzduchu k nemu, rozhodli sa nasávací otvor umiestniť pod kokpit a odtiaľ bol už len krôčik ku stredoplošnému usporiadaniu. Ak by chceli zachovať spodnú časť lietadla rovnú, museli by nasávací otvor umiestniť niekde v hornej časti za kokpitom a to je v prípade stíhačky, kde sa počíta aj s letom na vysokom uhle nábehu, nepríliš vhodné riešenie. Hoci mal výsledný tvar lietadla Lampyridae len polovičný počet fazetových plôch v porovnaní s typom Have Blue, z aerodynamického hľadiska to bola efektívnejšia konštrukcia a navyše na základe meraní radarového odrazu generických modelov dosahovalo lietadlo Lampyridae dokonca menší radarový odraz. Za zmienku stojí fakt, že okrem symetrie pravej a ľavej časti lietadla je každý jeden použitý uhol na hranách plošných častí unikátny a neopakuje sa na inom mieste.

Lampyridae vs. Have Blue
Generic Lampyridae-like RCS measurements model MBB german stealth aircraft Firefly MRMF medium range missile fighter low observable

Počas roka 1985 podstúpil základné testy v aerodynamickom tuneli pri podzvukových rýchlostiach najprv model v merítku 1:3,5 a neskôr aj transsonický model v merítku 1:20. Tieto testy potvrdili veľmi slušnú manévrovateľnosť a predpokladané aerodynamické charakteristiky. Mohlo sa tak prejsť k prácam vo väčšom meradle. Prvý spomenutý model sa momentálne nachádza v múzeu v Mníchove.

Lampyridae model scale 1:3,5 stealth german fighter faceted surface wind tunnel Firefly MRMF low observable
Lampyridae model scale 1:3,5 stealth german fighter faceted surface wind tunnel Firefly MRMF low observable
MBB Lampyridae Firefly stealth fighter wind tunnel model transsonic german MRMF   MBB Lampyridae Firefly stealth fighter wind tunnel model transsonic german
MBB Lampyridae Firefly transsonic stealth fighter model german project MRMF low observable

Najprv bol v prísne stráženej výrobnej hale v Ottobrunne v Bavorsku postavený trojštvrtinový „takmer-pilotovateľný“ model s oválnym kokpitom, dĺžkou 12 metrov a rozpätím 6 metrov. Ten uskutočnil počas roka 1987 v nemecko-holandskom aerodynamickom tuneli v Emmeloorde 15 simulovaných upútaných letov vrátane štartu a pristátia až do rýchlosti 220 km/h a menších manévrovacích pohybov do uhla nábehu až 27 stupňov. Pred samotnými testmi trénoval pilot ovládanie lietadla na simulátore. Zredukovanie rozmerov na ¾ plánovanej veľkosti bolo vynútené vnútorným rozmerom tunela, ktorý mal výšku aj šírku 9,5 metra.

MBB Lampyridae manned fighter model 3/4 stealth
MBB Lampyridae manned fighter model 3/4 stealth

Druhý model, tentokrát už v plnej veľkosti s dĺžkou 16 metrov a rozpätím 8 metrov bol postavený na meranie radarového odrazu a potvrdil odhady, vypočítané s pomocou počítačových programov.

MBB Lampyridae RCS measurements stealth fighter model full scale Firefly MRMF low observable german project

Vďaka vynikajúcim výsledkom bola firma MBB poverená vývojom skutočného prototypu bojového lietadla, ktorý by mohol čeliť prevahe sovietskych bojových strojov, respektíve preniknúť veľmi hustou protilietadlovou obranou krajín V4 pozdĺž nemeckých hraníc. V roku 1987 bola na konzultácie pozvaná skupina amerických vedcov. Všetci boli úplne šokovaní z toho, čo videli. Ešte viac však zrejme ostali šokovaní tvorcovia programu Lampyridae, keď sa k nim dostal doteraz dostatočne nevysvetlený príkaz od západonemeckej vlády okamžite všetky vývojové práce ukončiť. Neoficiálny politický nátlak zo strany USA mal zrejme rovnaké dôvody, ktoré takmer viedli k utajeniu všetkých výsledkov z programu Have Blue a zastaveniu akýchkoľvek ďalších vývojových prác na programe Senior Trend. K zastaveniu prác však určite významnou mierou prispeli aj prakticky neodhadnuteľné náklady na prevádzku a údržbu prípadných sériových strojov, no rovnako i zmierňovanie politickej situácie, ktoré v konečnom dôsledku viedlo k rozpadu Sovietskeho Zväzu a zjednoteniu Nemecka.

MBB Lampyridae transsonic stealth fighter 3 view Firefly MRMF low observable german project

Celkovo sa do programu Lampyridae investovalo 8 993 000 západonemeckých mariek. Okrem iného položil základy testovaciemu centru RaSigma (Radar Signature Management) na meranie radarového odrazu a riešenie otázok nízkej radarovej odhaliteľnosti pohybujúcich sa objektov. Takpovediac potomkom vývojového centra MBB, podieľajúceho sa na programe Lampyridae je v súčasnosti EADS Signature Technology Department v meste Brémy na severozápade Nemecka, ktoré má na starosti takmer všetky otázky technológií stealth pre vojenské stroje konzorcia EADS. V roku 1995 bol program odtajnený. Ak by sa ho podarilo dotiahnuť do úspešného konca, MBB Lampyridae by sa zrejme stalo prvým skutočným stíhacím lietadlom na svete, ktoré bolo už od začiatku stavané podľa pravidiel nízkej zistiteľnosti a je veľká pravdepodobnosť, že vďaka svojej priamočiarosti a jednoduchosti by s termínom prvého letu mohlo prekonať aj americký typ F-22. Sériové stroje by s veľkou pravdepodobnosťou dostali aerodynamickejšie tvary a klasický kokpit, upravený pre zníženú radarovú odrazivosť. Vstup vzduchu k motoru, krídlo, tryska a vertikálna chvostová plocha by ostali bez väčších zmien. V súčasnosti je trojštvrtinový model po dlhom státí v depozite vystavený v múzeu Gerharda Neumanna.

Lampyridae in Luftwaffenmuseum in Berlin Firefly MRMF 3/4 model low observable german project
Lampyridae in Luftwaffenmuseum in Berlin Firefly MRMF model low observable german project

DASA FTT/FTTU/TDEFS

Napriek zrušeniu projektu Lampyridae vývoj parciálnych technológií stealth v Nemecku pokračoval aj naďalej. DASA ako nástupnícka spoločnosť MBB vytvorila štúdiu väčšieho dvojmotorového bojového lietadla FTT univerzálnejšieho zamerania, ktoré bolo optimalizované špecificky pre európske podmienky. Základný koncept bol odskúšaný na sérii modelov pre vysokorýchlostný aerodynamický tunel. Tie dostali pomenovanie FTTU (Fliegender Technologie – Trager Unbemannet). Ďalším krokom mala byť stavba pilotovaného letového demonštrátora, ktorý mal overiť množstvo pokročilých technológií, ktoré boli vyvíjané aj pre iné programy. Podľa prezidenta DASA Military Aircraft Division mal byť demonštrátor FTT postavený na základe technológií, vyvinutých pre program Lampyridae, ale zdokonalených podľa najnovších poznatkov. V konštrukcii sa mal taktiež objaviť pokročilý elektroimpulzný systém fly-by-wire a rovnako aj vektorovanie ťahu, skúšané na experimentálnom lietadle MBB/Rockwell X-31. Povrch stroja mal byť pokrytý špeciálnym novovyvinutým náterom RAM, ktorý sa v tom čase testoval na prototype DA5 stíhačky Eurofighter Typhoon. Ďalšou oblasťou záujmu bola modulárna avionika.

DASA FTTU Fliegender Technologie – Trager Unbemannet windtunnel stealth fighter model EADS
DASA FTTU Fliegender Technologie – Trager Unbemannet windtunnel german stealth fighter model EADS
DASA FTTU Fliegender Technologie – Trager Unbemannet windtunnel german stealth fighter model EADS

Základnou snahou DASA však bolo pretransformovanie projektu z národného základu na medzinárodné úsilie. Za týmto účelom kontaktovala rôznych zahraničných partnerov s ponukou na spoluprácu. Výsledný stroj tak dostal nové, univerzálnejšie pomenovanie TDEFS (Technology Demonstrator for Enhancement and Future Systems) a mal byť postavený v pilotovanej aj bezpilotnej verzii. Svojej realizácie sa však nedočkal. Bolo to zapríčinené nevhodnou dobou vzniku v čase, keď sa škrtali výdavky na obranu a zároveň keď bolo hlavnou prioritou najprv dotiahnuť do sériovej produkcie trojicu vyvíjaných stíhačiek Eurofighter/Rafale/Gripen a až potom sa sústrediť na vývoj ich nástupcov. Ďalším významným faktorom bol fakt, že hoci na demonštrátore mali byť skúšané najnovšie technológie, základný koncept mal ešte stále fazetové tvarovanie z projektu Lampyridae, ktoré bolo v tom čase považované už za zastaralé, keďže súdobé počítačové programy zvládali bez problémov výpočty radarového odrazu aj pri krivkovom tvarovaní. Rozhodnutie nepokračovať vo vývoji ďalej sa tak javí ako správne, hoci šlo o veľmi zaujímavý projekt.

Technology Demonstrator for Enhancement and Future Systems DASA EADS TDEFS german stealth fighter project low observable

EADS (DASA) AT-2000 MAKO

Ani pri projekte TDEFS však príbeh stealth lietadla, navrhnutého prevažne v Nemecku, neskončil. Mnoho technológií, či už vyvinutých alebo len navrhnutých pre FTT a TDEFS, si našlo cestu aj do projektu pokročilého cvičného/ľahkého bojového lietadla EADS MAKO. Jeho počiatky však siahajú až do roku 1989, kedy bola v spolupráci firiem Aermacchi a DASA uskutočnená štúdia budúceho pokročilého cvičného lietadla, v tom čase prezentovaného pod názvom AT-2000. Spoločnosť Aermacchi sa však rozhodla vo vývoji nepokračovať a uzatvorila dohodu o spolupráci s firmou Jakovlev na stroji Jak-130. Ďalšie práce teda prebiehali výlučne pod taktovkou DASA.

DASA EADS AT-2000 mockup MAKO HEAT advanced european trainer eurotrainer
DASA EADS AT-2000 mockup MAKO HEAT advanced european trainer eurotrainer

Prvýkrát bol projekt verejne prezentovaný v októbri 1996 s tým, že so stavbou prototypu by sa mohlo zacať o rok neskôr a prvý let bol naplánovaný niekedy okolo roku 2000. Najprv však bolo potrebné zabezpečiť financovanie vývoja. Začiatkom roka 1998 sa projekt AT-2000 posunul výrazne ďalej, vďaka rozsiahlym testom v aerodynamickom tuneli, inžinierskemu dopracovaniu konceptu a testom radarového odrazu, ktoré poskytli veľmi sľubné výsledky v hodnote 1 m2 na vzdialenosť 45 km. Lietadlo bolo totiž stavané v súlade s technológiami pre nízku zistiteľnosť nepriateľskou protivzdušnou obranou, ktoré pochádzali z programov Lampyridae, FTT a TDEFS. V októbri sa DASA spojila s juhokórejskou spoločnosťou Hyundai za účelom ponúknutia stroja AT-2000 do juhokórejského výberového konania na nové ľahké nadzvukové cvičné a bojové lietadlo. Problémom bolo, že v tomto výbere bol trvalo preferovaný stroj Samsung KTX-2 (T-50 Golden Eagle), na ktorom spolupracovala aj americká korporácia Lockheed Martin. Ďalšou možnosťou bola Južná Afrika s veľmi podobnými požiadavkami. Už začiatkom roka 1998 postavila firma Denel maketu stroja AT-2000 v skutočnej veľkosti, ktorá bola prvýkrát prezentovaná na výstave Airshow Africa. V novembri však bolo publikované rozhodnutie o zavedení typu JAS-39 Gripen do operačnej služby, čo znížilo šance kúpiť aj stroje AT-2000 na minimum. Navyše, projekt ešte viac komplikovalo plánované (a neskôr zrušené) zlúčenie firiem DASA a BAe. Spoločnosť BAe totiž vôbec nebola nadšená z myšlienky vývoja lietadla, ktoré by konkurovalo jej typom Hawk a švédskemu Gripenu, v ktorom má BAe podiel. Lietadlo bolo v polovici roka 1998 premenované na MAKO.

DASA EADS AT-2000 mockup MAKO HEAT advanced european trainer
DASA EADS AT-2000 mockup MAKO HEAT advanced european trainer light combat aircraft stealth stealthy

Konštrukčne sa jedná o jednomotorový jedno alebo dvojmiestny stredoplošník s dĺžkou 13,75 metra, výškou 4,5 metra a rozpätím 8,25 metra. Plocha krídla je presne polovičná v porovnaní s typom Eurofighter Typhoon a činí 25 m2. V bojovom prevedení sa maximálna vzletová hmotnosť vyšplhala na 13 000 kg, z čoho tvorí 6200 kg prázdne lietadlo, 3300 kg palivo a 4500 kg náklad zbraní. Cvičný variant je o poznanie ľahší s maximálnou vzletovou hmotnosťou na úrovni 8300 kg. Verzia pre boj má mať zabudovaný 27 mm kanón a na siedmich závesníkoch (dva na konci krídla, štyri pod krídlom a jeden podtrupový) môže niesť široké spektrum protileteckej aj protizemnej výzbroje. V konštrukcii lietadla majú veľké zastúpenie kompozitné materiály.

DASA EADS AT-2000 mockup MAKO HEAT advanced european trainer
DASA EADS AT-2000 mockup MAKO HEAT advanced european trainer

Koncom roka 1999 sa však objavil nový vážny záujemca o kúpu a podiel na vývoji v podobe Saudskej Arábie. Tá mala už v minulosti bohaté skúsenosti s európskou spoluprácou a to nielen v prípade stroja Panavia Tornado. Práce na vývoji pokračovali pomaly ďalej, z väčšej časti z interných zdrojov DASA, respektíve EADS. Ďalšia rozsiahla séria testov v aerodynamickom tuneli plne potvrdila aerodynamický koncept stroja a možnosť dosiahnutia plánovaných výkonov. V júni 2001 bola na parížskom aerosalóne prezentovaná plne funkčná maketa progresívne riešeného kokpitu stroja MAKO. Zadné miesto bolo dočasne riešené formou virtuálnej reality, aby sa mohli ľahko vyskúšať rôzne možnosti usporiadania prístrojového vybavenia. V bohato zastúpenej modernej avionike nechýbal napríklad ani prilbový zameriavač. V tom čase sa predpokladalo, že rozhodutie o stavbe prototypu padne na aerosalóne v Dubaji v novembri 2001 s tým, že prototyp by mohol vzlietnuť na sklonku roka 2005 a sériové stroje by boli k dispozícii niekedy na konci desaťročia. Nestalo sa tak. Ani Nemecko ani Saudská Arábia totiž neboli schopné zaručiť potrebné dve miliardy Eur na úspešné dokončenie vývoja.

DASA EADS AT-2000 mockup MAKO HEAT UAE united arab emirates advanced european trainer light attack aircraft internal arrangement

V tom čase inžinieri vylúčili zo zoznamu použiteľných motorov typy M88-3 a EJ200, takže jedinou alternatívou ostal americký typ General Electric F414M s ťahom 90 kN pri bojovom variante a s ťahom zredukovaným na 75 kN pri cvičnom variante. S ním malo lietadlo dosiahnuť rýchlosť Mach 1,5 respektíve Mach 1,3 pri dostupe 15 250 metrov a dolete 3700 km. Vhodným tvarovaním trupu sa mala dosiahnuť radarová odrazivá plocha 1m2 z prednej polosféry na vzdialenosť 45 km, čo mohlo v boji priniesť istú taktickú výhodu.

DASA EADS AT-2000 mockup MAKO HEAT advanced european trainer light combat aircraft stealth stealthy   DASA EADS AT-2000 mockup MAKO HEAT advanced european trainer light combat aircraft stealth stealthy
DASA EADS AT-2000 mockup MAKO HEAT advanced european trainer light combat aircraft stealth stealthy

V roku 2003 bol stroj premenovaný na MAKO HEAT. Skratka HEAT (High Energy Advanced Trainer) má zdôrazňovať jeho vysoké výkony v nadzvukovom režime. Hlavnou odbytovou možnosťou pre cvičný variant sa mal stať dosť kontroverzný a neujasnený program Eurotrainer, vďaka ktorému by sa v prípade úspechu stalo lietadlo MAKO hlavným pokročilým cvičným typom pre dvanásť zúčastnených krajín NATO. Konkurenciu mu tvoril typ Aermacchi M-346 z Talianska, švédsko-francúzsky podzvukový typ z dielní spoločností SAAB a Dassault a do úvahy pripadala aj alternatíva pôvodného cvičného lietadla ATX od firmy CASA, v tom čase už EADS CASA. Kórejský stroj KAI T-50 Golden Eagle síce spĺňal požiadavky, no jeho šance na úspech v európskom tendri boli prakticky nulové. Bohužiaľ, vnútorná nejednotnosť zúčastnených krajín zapríčinila, že takmer ani desaťročie po vytvorení iniciatívy Eurotrainer sa nepodarilo dospieť k žiadnemu záveru ani nákupu čo i len jedného exemplára zo 150 uvažovaných lietadiel. Pre typ MAKO sa doteraz nepodarilo získať žiadneho zákazníka a informácie o jeho existencii už zmizli aj z oficiálneho produktového listu na webových stránkach EADS Cassidian. Jeho šance na realizáciu sú teda v súčasnosti mizivé. Saudská Arábia sa medzičasom rozhodla pre typ M-346, no s oficiálnou objednávkou stále váha. Spoločnosť DASA a jej nástupca EADS investovali do vývojových prác na lietadle MAKO približne 80 miliónov Eur.

DASA EADS AT-2000 mockup MAKO HEAT advanced european trainer eurotrainer
DASA EADS AT-2000 mockup MAKO HEAT advanced european trainer eurotrainer

Dornier LA2000

V polovici 80. rokov vypracovala spoločnosť Dornier štúdiu jednomiestneho útočného lietadla s nízkou pravdepodobnosťou odhalenia. Toto čisté deltakrídlo s trupovou nadstavbou v strednej časti dostalo označenie LA-2000. Hornej polovici dominoval kokpit s celopriehľadným prekrytom a na odtokovej hrane dvojica rozmerných krídelok. V spodnej časti sa nachádzala nadstavba pre dvojicu vysokoobtokových turbodúchadlových motorov bez prídavného spaľovania s ťahom 25 kN, ktoré tlačili výtokové splodiny do jednoduchej dvojrozmerne vektorovateľnej trysky. Časť priestoru zaberala interná bombovnica. Prvé strohé informácie o projekte boli publikované v roku 1986.

Dornier LA2000 stealthy flying wing triangle german aircraft advanced low observable

Last update: 20. November 2011

 Share:  Hitechweb at email Add Hitechweb to favorites Hitechweb at Facebook Hitechweb at Google Bookmarks Hitechweb at Live Hitechweb at Yahoo! Buzz Hitechweb at Yahoo! Bookmarks Hitechweb at Twitter Suggest Hitechweb to Techmeme via Twitter Hitechweb at MySpace Hitechweb at StumbleUpon Hitechweb at LinkedIn Hitechweb at Digg Hitechweb at Faves    Print: Print Hitechweb    Stats: 

NAJ.sk