Hitechweb - Stealth Technologies
    

Northrop Tacit Blue

Prehra spoločnosti Northrop v súťaži XST nezastavila práce na ďalšom vývoji technológií stealth. V roku 1976 USAF spoločne s mnohými vládnymi agentúrami zadávali rôzne kontrakty na štúdie aplikácií technológií stealth na nové bojové lietadlá. Presne tú istú prácu vykonával aj vládny „Blue Team“. Zo záverečnej správy vyplynulo, že USAF by rozhodne malo investovať do nových pilotovaných aj bezpilotných strojov, ktorých konštrukcia zabezpečí čo najnižší radarový odraz. Preto bol vytvorený program CSIRS (Covert Survivable In-weather Reconnaissance/Strike), ktorý si kládol za cieľ vyvinúť taktické útočné lietadlo (realizované vo forme Lockheedu F-117) a ďalší program, zameraný na taktický prieskumný prostriedok. Spoločnosť Northrop bola v nezávideniahodnej situácii, kedy neuspela v súťaži na nové ľahké stíhacie lietadlo USAF (LWF) a výhrou neskončil ani program XST. Navyše, ak by sa aj na demonštrátor taktického prieskumného prostriedku vypísala súťaž, veľmi pravdepodobne by ju opäť vyhrala firma Lockheed vďaka svojim skúsenostiam s technológiami stealth a počítačovému programu na predpovedanie radarového odrazu ECHO1.0. Preto prebehli v spoločnosti Northrop z interných zdrojov významné investície do stavby nových aerodynamických tunelov a výpočtových technológií. Hrozilo totiž, že inak Northrop príde o akékoľvek peniaze na vývoj vojenských lietadiel minimálne do začiatku 80. rokov. Na základe týchto prác sa v roku 1978 podarilo získať priamy kontrakt v hodnote 136 miliónov USD na vývoj a stavbu technologického demonštrátora BSAX (Battlefield Surveillance Aircraft, eXperimental), ktorý bol súčasťou rozsiahlejšieho programu USAF menom Pave Mover. Začal sa tak zdĺhavý proces navrhovania optimálneho tvaru lietadla, ktorý v jednej chvíli viedol agentúru DARPA k zvažovaniu možnosti otvoriť súťaž aj pre iné firmy, avšak vďaka lobbingu manažérov spoločnosti Northrop sa tak nestalo.

Northrop Tacit Blue stealth stealthy platform experimental secret demonstrator reconnaissance aircraft plane

Vo firme sa najmä vďaka skúsenému Johnovi F. Cashenovi dokázali vysporiadať s oveľa zložitejšími výpočtami radarového odrazu krivkových plôch a použili ich na vytvorenie lietadla Tacit Blue. Tým otvorili cestu novej generácii stealth lietadiel, ktoré už mohli byť tvarované omnoho aerodynamickejšie ako lietajúca žehlička F-117, i keď použiť tento argument práve v prípade stroja Tacit Blue môže vyznieť dosť smiešne. Nakoľko lietadlo bolo koncipované najmä pre čo najmenšiu radarovú odrazivosť, mohol sa J. F. Cashen realizovať na úkor hlavného aerodynamika Irvinga Wallanda, ktorému iste pribudlo mnoho šedín. Klasické bojové lietadlo je navrhnuté na priblíženie sa k cieľu, útoku a ústupu z bojovej zóny, takže hlavný dôraz sa kladie na minimalizáciu radarového odrazu spredu a zozadu. Naproti tomu Tacit Blue bol experimentálny demonštrátor prieskumného stroja, takže bojovú oblasť mal oblietavať v kruhoch a musel byť ťažko zachytiteľný radarmi prakticky z každej strany. Tomuto prístupu sa hovorí all aspect stealth. Okrem overenia krivkového stealth tvarovania mal ešte ďalšie poslanie. Bolo ním odskúšanie použitia viacrežimového rádiolokátora s bočným vyžarovaním SLAR (Side Looking Array Radar) firmy Hughes. Tento objemný rádiolokátor bolo potrebné vtesnať do pomerne malého trupu a ešte k tomu tak, aby mal čo najväčší zorný uhol. Výsledný tvar sa teda do značnej miery podobal škatuli.

Northrop Tacit Blue stealth stealthy platform experimental secret demonstrator reconnaissance aircraft plane official 3 view

Ďalšie práce sa už viacmenej zameriavali len na to, aby bola táto škatuľa schopná lietať a aby sa znížila pravdepodobnosť jej zachytenia nepriateľskou protilietadlovou obranou. Najlepšie to okomentoval skúšobný pilot K. Dyson: „Pozriete sa na to lietadlo a poviete si: Dočerta, to nevyzerá práve aerodynamicky! Potom sa zoznámite s jeho letovými vlastnosťami a poviete: Dočerta, to nevyzerá práve aerodynamicky!“ Vďaka tomu si Tacit Blue vyslúžil prezývku HUM (Highly Unstable Mother), respektíve Whale (veľryba). Stroj dostal zakrivený povrch hornej a dolnej časti trupu, tvarovaný podľa Gaussovej krivky a zbiehajúci sa v rozmernej ploche pred prednou časťou lietadla. Podobná filozofia bola realizovaná aj na stroji A-12/SR-71 Blackbird. Vstup vzduchu bol presunutý do hornej časti trupu a na povrch vystupovalo skutočné minimum výbežkov. Dokonca aj pitot-statická sonda, senzor teploty a senzor námrazy boli umiestnené vnútri nasávacej priehlbiny. Tá síce spĺňala svoju úlohu pri skúšobných letoch, ale občas spôsobovala problémy s nedostatočným prísunom vzduchu pri štartovaní stroja. Skutočnou výzvou bolo do takéhoto tvaru zmysluplne umiestniť kokpit a vytvarovať celú zadnú časť s chvostovými plochami. Samotný kokpit bol prvýkrát načrtnutý Fredom O´Shearaom v Disneylande, keď čakal so svojimi deťmi v rade na kolotoč a rozhodol sa skrátiť si dlhú chvíľu. Navrhnutý dizajn fungoval a neskôr našiel svoje uplatnenie aj v bombardéri B-2. Do kokpitu sa vstupovalo poklopom vpravo dole na boku stroja.

Northrop Tacit Blue stealth stealthy platform experimental secret demonstrator reconnaissance aircraft plane
Northrop Tacit Blue stealth stealthy platform experimental secret demonstrator reconnaissance aircraft plane

Prvý prototyp bol postavený začiatkom roka 1980. Pre prípad havárie bol postavený aj skelet druhého exemplára. Hoci mal stroj na svojom povrchu niekoľko kompozitných materiálov, absorbujúcich radarové vlny, z veľkej časti bol postavený z hliníka. Kvôli šetreniu nákladov boli viaceré súčiastky prevzaté z existujúcich strojov. Do konštrukcie si tak našiel cestu podvozok z typu F-5E, vystreľovacie sedadlo McDonnel Douglas ACES II či turbodúchadlové motory Garrett ATF3-6, používané na lietadlách Falcon 20. Umiestnenie motorov hlboko v trupe zase významne znížilo hlučnosť stroja, rovnako ako pri type Have Blue. Avšak najlepšiu prácu vykonali konštruktéri na znížení infračervených emisií . Vystupujúce spaliny sú pred pohľadom zo zeme odtienené rozmernou plochou, pokračujúcou pomerne ďaleko za spoločnú trysku motorov. Než spaliny presiahli okraj tieniacej plochy, ochladili sa natoľko, že odborníci hodnotiaci infračervené emisie skonštatovali, že je to najchladnejšie lietadlo, aké kedy videli. To isté možno povedať o kondenzačnej stope motorov.

Northrop Tacit Blue stealth stealthy platform experimental secret demonstrator reconnaissance aircraft plane
Northrop Tacit Blue stealth stealthy platform experimental secret demonstrator reconnaissance aircraft plane

Podobne ako Have Blue, aj Tacit Blue musel mať štvornásobne zálohovaný elektroimpulzný riadiaci systém a v tom čase to bolo zjavne najnestabilnejšie lietadlo na svete. Úvodný let bol naplánovaný na 4. februára 1982. Skúšobný pilot Dick Thomas nebol vôbec nadšený z predpokladaných letových charakteristík a deň predtým len bezradne posedával spolu s ostatnými kľúčovými členmi teamu v klubovni, na tajnom letisku Groom Lake, hlboko v Nevadskej púšti. Ani dve pivá nepomohli odvrátiť jeho obavy a tak sa spolu s Johnom Cashenom presunuli vedľa na športovú plochu a až do odpadnutia hrali basketbal. J. Cashen to neskôr okomentoval takto: „Bolo to absurdné – dvaja štyridsaťroční chlapi sa zrazu rozhodli, že proste idú na to. Pôvodným zámerom bolo, aby Dick zápas prehral a potom si doprial nejaký spánok“. 4. februára John Cashen, postávajúc na okraji vzletovej a pristávacej dráhy sledoval, ako unavený a zničený pilot úspešne vykonal prvý let demonštrátora Tacit Blue.

Northrop Tacit Blue stealth stealthy platform experimental secret demonstrator reconnaissance aircraft plane

Päť pilotov nalietalo počas 135 letov 250 letových hodín. Posledný sa uskutočnil 14. februára 1985. Na začiatku programu sa predbežne uvažovalo o možnosti ďalšieho vývoja stroja Tacit Blue ako pozorovacej a vyhodnocovacej platformy, ktorá by mohla vďaka svojim stealth vlastnostiam operovať oveľa bližšie k frontovej línii ako konvenčné lietadlá. Hlavnými zmenami by boli väčšie chvostové plochy a krídlo, presunuté viac do stredu trupu. Lietadlo však malo značné nedostatky, ktoré by znehodnotili jeho hodnotu v úlohe operačného stroja a tak ostalo len vo forme technologického demonštrátora. Jeho úlohy nakoniec prebralo konvenčne riešené lietadlo E-8 Joint STARS, ktoré ťaží z veľkej nosnosti a vnútorného priestoru, možnosti dopĺňať palivo počas letu, či z výkonnejšieho radaru, ktorý dovoľuje udržiavať väčší odstup od nepriateľa.. Tacit Blue bol prvýkrát verejne predstavený 30. apríla 1996 a o mesiac neskôr ho umiestnili do múzea USAF na základni Wright Patterson AFB v Ohiu.

Northrop Tacit Blue stealth stealthy platform experimental secret demonstrator reconnaissance aircraft plane

Je vhodné tiež dodať, že v spomenutom roku 1978, kedy sa začali realizovať významné investície do vývojových kapacít v súvislosti s technológiami stealth, započala aj rozsiahla iniciatíva na oprášenie všetkých starých konceptov, aby sa našla konfigurácia lietadla, ktorá má prirodzené predpoklady na nízky radarový odraz. Tacit Blue totiž ležal inžinierom a hlavne aerodynamikom spoločnosti Northrop značne v žalúdku. Výsledná optimálna konfigurácia by potom našla široké spektrum využitia od bojových lietadiel, cez prieskumné a transportné stroje, či strely s plochou dráhou letu. Postupom času sa pozornosť inžinierov obracala čoraz viac k pôvodným lietajúcim krídlam Jacka Northropa a to od takmer trojuholníkovej platformy až po konfiguráciu s veľmi veľkým pomerom šírky k výške. Kým prvé menované usporiadanie sa hodilo hlavne pre malé výšky, veľké lietajúce krídlo, vyvinuté z typov XB-35 a YB-49, by našlo svoje uplatnenie pri podzvukovom lietadle s vysokým dostupom a práve to sa stalo základom úvodných štúdií pre program nového bombardéra ATB. Preskúmanie použitia lietajúceho krídla ako platformy pre stealth bombardér bolo úlohou samostatnej skupiny, dislokovanej v Palos Verdes. V tom čase sa začalo v tlači hovoriť o znovuzrodení lietajúcich krídel a na verejnosť prenikli aj mnohé súvisiace patenty, avšak koncom roka 1979 všetky informácie o týchto prácach postupne zmizli. Dokonca ich začalo (v záujme utajenia programu ATB) popierať aj samotné americké Ministerstvo obrany a tak jediným dôkazom o tom, že sa niečo deje, bola iba strana 40 v dokumente „Flight Vehicle Technology for Aerospace Systems“, 9. vydanie, ktoré bolo publikované Aeronautical Systems Division at Wright Patterson AFB. Na tejto jedinej strane sa objavila ilustrácia dnes zbytočne mystifikovanej štúdie THAP (Tactical High Altitude Penetrator).

THAP tactical high altitude penetrator study flying triangle stealth secret

Northrop TSSAM

Aerodynamická konfigurácia lietadla Tacit Blue bola využitá pri tajnom projekte TSSAM (Tri-Service Standoff Attack Missile) z roku 1986, ktorého cieľom bolo vyvinúť novú strelu s plochou dráhou letu a charakteristikami stealth. USAF a US Navy mali záujem o zo vzduchu vypúšťanú verziu AGM-137A a US Army o pozemne odpaľovanú MGM-137B. Pohon strely zabezpečoval jeden turbodúchadlový motor Williams F122-WR-100, avšak detaily vstupu vzduchu a výstupnej trysky sú dodnes tajné (na patentových obrázkoch a fotografii sú vyretušované). Krídla s rozpätím 2,53 metra a chvostové plochy boli pravdepodobne zasúvateľné.

Northrop TSSAM Tri-Service Standoff Attack Missile

Strela s dĺžkou 4,27 metra používala navigačný systém GPS a typ bojovej hlavice s hmotnosťou 450 kg sa mohol variabilne meniť, vzhľadom na charakter misie. Zvyčajne sa používal infračervený zameriavač.  Dolet sa pohyboval na úrovni 185 kilometrov. Na bombardér B-52 sa dalo podvesiť 12 striel, do bombovníc lietadiel B-1 a B-2 sa vošlo osem kusov. Po dve strely mohli niesť aj stíhačky F-16 a F-18. Pri armádnej verzii MGM-137B bolo navrhnuté podvesenie protitankovej submunície BAT. Program bol kvôli technickým problémom a prekročeniu rozpočtu zrušený v roku 1993.

Northrop TSSAM Tri-Service Standoff Attack Missile

Lockheed Senior Prom

Podobná stratégia bola zvolená aj pri lietadle Have Blue a takto koncipovaný prostriedok bol vyvíjaný v druhej polovici 80. rokov pod kódovým označením Lockheed Senior Prom. Prvotné indície naznačovali, že by sa mohlo jednať o strelu s plochou dráhou letu, vypúšťanú z bombardéra B-52. V skutočnosti však šlo o bezpilotné prieskumné lietadlo na získavanie fotografií z nízkych výšok, monitorovanie nepriateľskej komunikácie a radarových stanovísk, ktoré malo nahradiť zastaralé stroje Ryan Fire Bee. Vypúšťané bolo z transportného lietadla C-130 Hercules, ale zvažovali sa aj stroje B-52 Stratofortress či B-1B Lancer. Vďaka absencii kokpitu bol trup v porovnaní s demonštrátorom Have Blue plochejší a vývojové prototypy prostriedku boli tiež vybavené dodatočnými postrannými plochami na koncoch krídla pre lepšiu smerovú stabilitu. Neskôr ich konštruktéri opäť odstránili. Rovnaký osud postihol aj veľkú zadnú vertikálnu chvostovú plochu pod trupom. Podľa všetkého sa mohli polovice krídla zasunúť smerom k trupu a ušetriť tak časť miesta. Indície naznačujú, že prostriedok bol poháňaný jedným turboprúdovým motorom. Letové testy sa začali v októbri 1978 na základni Groom Lake a z nosného lietadla pri nich bolo vypustených šesť prototypov Senior Prom. Spolu vykonali 13 úspešných letových testov, pričom sa ich nepodarilo zachytiť tamojším radarom typu SPS-13. Niektoré zo strojov po skončení misie a odoslaní dát jednoducho dopadli na zem a rozbili sa, kým iné pristáli mäkko na padáku pre ďalšie použitie. Program bol ukončený v roku 1981 zrejme kvôli veľkým rozmerom stroja, ktoré znemožnili jeho použitie na bombardéri B-1B. Podľa neoverených informácií sa však prvé operačné misie uskutočnili už počas „studenej vojny“ nad štátmi Varšavskej zmluvy a neskôr aj nad Irakom a Severnou Kóreou.

Lockheed Senior Prom stealthy reconnaissance unmanned drone plane project program secret
Lockheed Senior Prom stealthy reconnaissance unmanned drone plane project program secret
Lockheed Senior Prom stealthy reconnaissance unmanned drone plane project program secret

General Dynamics Cold Pigeon

Od polovice sedemdesiatych rokov pracovala aj firma General Dynamics na konštrukcii lietajúceho krídla s vysokou pravdepodobnosťou prežitia na bojisku, označovaného ako Cold Pigeon. Jeho prvé štúdie sa datujú do obdobia prebiehajúcej súťaže XST. V roku 1983 bola koncepcia na žiadosť USAF upravená na  bojové lietadlo pre potlačenie protilietadlovej obrany (SEAD), ktorého derivát by bol schopný nahradiť aj zastarané stroje F-111. Práve tu možno nájsť súvislosti s občasne uvádzaným programom CSIRS (Covert Survivable In-weather Recon/Strike). Svoje návrhy predložili aj firmy Lockheed a Rockwell. Vo februári 1984 sa začal nový program ATA (Advanced Tactical Aircraft) a tak Ministerstvo obrany rozhodlo, že lietadlo pre USAF bude vyvíjať spoločnosť General Dynamics pod označením Model 100 alebo VX-11 a koncept určený námorníctvu pripadne konzorciám Northrop/Grumman a General Dynamics/MDD. V roku 1986 však bolo aj USAF prinútené nahradiť svoje stroje F-111 víťazným návrhom ATA a tak Cold Pigeon stratil svoje opodstatnenie. Keďže však mal pred námorným lietadlom ATA A-12 Avenger II výrazný vývojový náskok, rozhodli konštruktéri o jeho úprave pre potreby programu ATF a tak vznikol model General Dynamics Sneaky Pete.

General Dynamics Cold Pigeon stealthy flying wing secret platform airplane

Last update: 30. July 2009


NAJ.sk