Prvé základy výskumu náporových motorov v Nemecku vytvoril profesor Hermann Oberth. Aj vďaka jeho práci sa počas 2. svetovej vojny naplno rozbehol výskum prúdového a náporového pohonu. Tento záujem sa zintenzívnil hlavne po obsadení Francúzska a preštudovaní rozostavaného prototypu Leduc 010. Ku koncu vojny už takmer každá letecká firma horúčkovito vypracovávala projekty lietadiel, v ktorých mal náporový pohon nezastupiteľnú úlohu, pričom najagilnejší v tomto smere bol zrejme Dr. Eugen Sänger. Mňa zaujali najmä dva bizarné projekty, pri ktorých sa mal, aj keď odlišným spôsobom, využiť princíp „triebflugel“ (hnacieho krídla).

 

Lippisch DM-1

 

Prvý pochádza od futuristického konštruktéra Dr. Alexandra Lippischa, ktorý sploštil Sängerov náporový motor a v roku 1944 ho plánoval vsadiť do svojej nekonvenčnej deltovitej stíhačky P-13. Na overenie tejto bizarnej koncepcie postavil spolu so študentmi letectva v Darmstadte a študentmi z Mníchovskej univerzity bezmotorový klzák DM-1 (Darmstadt Munchen - 1). Ten bol po vojne prevezený do USA a údaje získané pri jeho testovaní napomohli pri stavbe mnohých deltovitých stíhačiek ako XP-92, F-102 či F-106.

 

Lippisch DM-1 glider
Darmstadt Munchen

 

Lippisch DM-1Lippisch DM-1

 

Lippisch P-12

 

Práce na projekte pokračovali štúdiou ľahkej stíhačky P-12, ktorú mal poháňať jeden náporový motor na tekuté palivo. Konce deltovitého krídla boli ohnuté smerom nadol a slúžili ako stabilizátory. Pilot sedel v celopresklenej kabíne nad oválnym vstupom vzduchu k motoru. Táto koncepcia bola zamietnutá v prospech projektu P-13.

 

Lippisch P-12
ramjet power propulsion engineLippisch P-12 experimental interceptor fighter

 

Lippisch P-13A

 

Stíhačka P-13A mala krídlo so šípovitosťou 60 stupňov, zo stredu ktorého vybiehala plutvu pripomínajúca kombinácia trupu, kokpitu a vertikálnej chvostovej plochy. Vzduch do motora prúdil cez kruhový vstup na špici krídla a ústil v tryske pod chvostovou plochou. Testy vo vysokorýchlostnom aerodynamickom tuneli potvrdili predpoklad, že lietadlo je ovládateľné až do rýchlosti Mach 2,6. Pre vzlet a zabezpečenie potrebnej rýchlosti na aktiváciu náporového motora sa uvažovalo s inštaláciou raketového motora na tekuté palivo. Kvôli nedostatku klasického leteckého paliva mal samotný ramjet spaľovať uhoľný prach.

 

Lippisch P-13A fighter
ramjet propulsion

 

Lippisch P-13B

 

Ďalším vývojovým stupňom sa stala verzia P-13B, poháňaná taktiež náporovým motorom. Lippisch ju navrhol počas decembra 1944 a stala sa jeho najobľúbenejším návrhom s deltovitým krídlom (opäť so šípovitosťou 60 stupňov) a dvojitými chvostovými plochami. Kokpit bol premiestnený pred krídlo a na obidvoch stranách bol obklopený vstupmi vzduchu k motoru. Vďaka už spomenutému nedostatku paliva sa opäť počítalo so spaľovaním uhoľného prachu (napusteného parafínom) v hexagonálnej alebo kruhovej žiaruvzdornej keramickej spaľovacej komore, ktorá bola umiestnená vnútri krídla blízko ťažiska, pričom palivo sa do nej dopĺňalo otvorom zhora. Podvozok tvorili dve lyže a kĺzací výčnelok v zadnej časti trupu. Z verzie P.13B sa aj napriek pokračujúcemu vývoju po vojne v USA nepostavil žiaden prototyp, testovaný nebol ani unikátny pohonný systém.

 

Lippisch P.13B triebflugel
experimental fighter ramjet propulsionLippisch P-13B triebflugel
ramjet interceptor engine

 

Focke-Wulf  Triebflugel

 

Ďalší návrh na využitie hnacieho krídla vyvstal z potreby navrhnúť lietadlo s charakteristikami VTOL, ktoré by nebolo závislé od zbombardovaných letištných plôch. To na jednej strane viedlo ku skonštruovaniu lietajúcich tanierov a na strane druhej k vývoju stíhačky Focke-Wulf Triebflugel s troma rotorovými krídlami, ktoré mali na koncoch nainštalovaný náporový motor.

 

Focke Wulf Triebflugel
ramjet engine propulsionFocke Wulf Triebflugel

 

Hermes II

 

Americká armáda sa už počas 2. svetovej vojny zaujímala o nacistickú raketovú techniku. Je preto pochopiteľné, že po skončení vojny putovalo mnoho rakiet V-2 aj s väčšinou ich vývojového tímu do USA. Tu mali pokračovať vo svojej nedokončenej práci na nových verziách s väčším doletom a motormi závislými na atmosférickom kyslíku. Predpokladalo sa, že raketa A9 s krídlami a náporovým pohonom by mohla mať dvojnásobný dolet v porovnaní s A-4.

 

A-9 manned nazi missile V-2
ramjet propulsion

 

Výskum striel s plochou dráhou letu v USA sa začal už v roku 1944, pričom dostal krycie meno Hermes. Po získaní nacistickej raketovej techniky a vedeckých pracovníkov sa adaptoval a hlavná pozornosť sa sústredila na projekt vysoko modifikovanej rakety A-4 do podoby North American XSSM-A-2 (model NA-704). Tú mali poháňať dva vysokovýkonné náporové motory typu Marquardt. Jej trup bol predĺžený kvôli potrebe dodatočného paliva pre ramjety, strela mala mať taktiež pokročilý navigačný systém a mnohé iné technologické zlepšenia. Dolet mal byť v porovnaní s A-4 päťnásobný.

 

North American model NA-704
XSSM-A-2  MX-770  ramjet propulsion cruise missile

 

Druhým projektom, označeným Hermes B, bola náporová raketa firmy General Electric s dĺžkou 14 metrov, doletom 2400 km a predpokladanou rýchlosťou 4160 km/h. Mala pracovať s vysokotoxickým a vysokovýbušným palivom „boron hydrid“, ktoré malo dostatočný výkon na pohon rakety a 2270 kg vážiacej bojovej hlavice. Jej vývoj však bol pravdepodobne len krycím manévrom pre tajný projekt Hermes II (niekedy označený aj Hermes B-1 alebo RTV-A-6) - menšej okrídlenej strely RAM s náporovým motorom typu vzduch-vzduch, ktorú mala do vzduchu vynášať štandardná raketa V-2. Práve okolo tohto projektu sa sústredila väčšina vedcov z Nemecka. Samotný motor vyvinul ťah 1340 kg a palivo mu vystačilo na 400 sekúnd činnosti. Počas deviatich letov v oblasti White Sands bola dosiahnutá maximálna rýchlosť 3470 km/h. Testy pokračovali aj po premiestnení do Redstone Arsenal v Alabame až do skončenia projektu v roku 1953.

 

Hermes II america secret ramjet tests
nacistic missile V-2 White Sands

 

Queensland University HyShot

 

29. októbra 2001 sa v Austrálii uskutočnil pokus s náporovým motorom s nadzvukovým spaľovaním, spaľujúcim vodík. Motor s dĺžkou 1,6 metra bol navrhnutý a vyrobený pracovníkmi University of Queensland v Brinsbane. Dvojstupňová sondážna raketa Terrier-Orion Mk70 americkej firmy Astrotech ho mala vyniesť do výšky 40 km, kde by sa oddelil aerodynamický kryt a pri rýchlosti Mach 7,6 by motor začal svoju činnosť. Pokus sa v dôsledku deštrukcie stabilizačných plôch rakety nevydaril. Po príslušných úpravách vzlietol SCRAMJET na svoj druhý desaťminútový let 30. júna 2002. Ďalšia séria dvoch letov nasledovala 25. a 30 marca 2006. Výskum sa v súčasnosti sústreďuje na vývoj pokročilejšieho motora, ktorý by už sám dokázal poháňať testovacie teleso. Doposiaľ jeho výkon nestačil na kompenzáciu úbytku rýchlosti, spôsobenej aerodynamickým odporom.

 

Hyshoot scramjet propulsion
University of Queensland Australia

 

 

 

NAJ.sk