Dornier Do-29

 

Na základe skúseností zo stavby lietadiel s krátkou vzletovou dráhou poverila Deutsche Versuchsanstalt spoločnosť Dornier vývojom experimentálneho lietadla typu V/STOL. Výsledkom bol model Do 29, ktorý postavili v troch exemplároch. Tento typ vzišiel z draku lietadla Do 27 s dvoma piestovými motormi upevnenými na nosných plochách, ktoré poháňali dve protibežné trojlisté tlačné vrtule s pevným jadrom. Rozpätie krídel činilo 13,20 metra pri celkovej dĺžke 9,50 metra. Prevodovka bola navrhnutá tak, aby bolo možné na zabezpečenie kolmého vzletu preklopiť vrtule smerom nadol až do polohy -90 stupňov. Lietadlo so vzletovou hmotnosťou 2,5 tony poháňali dva motory Avco-Lycoming GO-480-B1A6 s výkonom 201 kW. Pilot riadil tento stroj tak, ako je to bežné pri premenných lietadlách, zo značne predsunutej pilotnej kabíny s vystreľovacím sedadlom. Prvý vzlet sa uskutočnil v decembri 1958. Následné testy poskytli cenné údaje pre ďalší vývoj presmerovania ťahu lietadiel typu V/STOL.

 

Dornier Do-29 VTOL experimental aircraft plane german

 

Do-29 experimental aircraft Dornier german VTOL vertical take off and landing

 

Lippisch Aerodynes

 

Po druhej svetovej vojne začali nemeckého konštruktéra Alexandra Lippischa fascinovať lietadlá so zvislým vzletom a pristátím. Experimentoval s mnohými konfiguráciami lietajúcich vecí ? (chce si niekto tipnúť, ako to nazvať?) poháňaných cez pripojené elektrické káble zo zeme. V roku 1967 prevzala vývoj firma Dornier a Lippischa zamestnala ako svojho konzultanta.

 

Lippisch Aerodynes

 

Bölkow/Stöckel Canard Rotor Wing

 

Veľmi zaujímavou kapitolou v dejinách nemeckých lietadiel typu VTOL bol spoločný projekt firiem Bölkow a Stöckel P 109.  Základom koncepcie bolo rotorové krídlo s čiastočne zaťahovateľnými listami, na konci ktorých boli reakčné trysky. Pri vzlete a pristátí sa vďaka nim krídlo roztočilo a keď bola dosiahnutá potrebná dopredná rýchlosť, zastavilo sa, zasunuli sa pomocné konce a konštrukcia začala slúžiť ako pevná nosná plocha. Zmenšený model s rozpätím od 1,7 do troch metrov podstúpil sériu testov v aerodynamickom tuneli. Koncepcia mala byť použitá buď v úlohe autonómnej strely s plochou dráhou letu alebo ako bojové lietadlo. V tom prípade by však bolo potrebné doriešiť mnohé problémy, ako napríklad kompenzáciu krútiaceho momentu krídla.

 

Bolkow Stockel stopped rotor P.109 canard rotor wing project VTOL

 

Bolkow Stockel P.109 VTOL project

 

Messerschmitt Me 2020- 4

 

Počas šesťdesiatych rokov sa v Nemecku objavilo mnoho návrhov dopravných a transportných lietadiel, ktoré by dokázali štartovať a pristávať vertikálne. Spoločnosť Messerschmitt sa zameriavala prevažne na pridávanie skladateľných rotorov na už existujúce lietadlá. Pre tento účel zostrojila niekoľko skúšobných stendov, na ktorých bolo testované zasúvanie rotorov s priemerom dva metre pri rýchlostiach do 250 km/h. Po vzlietnutí sa pohon prepol na pomocné dúchadlá pod krídlom, poháňané stlačeným vzduchom z plynového generátora. Typickým príkladom použitia tejto koncepcie bol projekt 55 miestneho transportného lietadla Messerschmitt 2020-4. Malo mať rozpätie 23,3 metra a dĺžku 21,5 metra. Predpokladalo sa, že bude schopné dopraviť pri cestovnej rýchlosti 720 km/h náklad s hmotnosťou 6750 kg na vzdialenosť 650 km. Ale ako mnoho podobných projektov, ani tento neprekročil štádium úvodných štúdií.

 

 

 

Koncepcia skladateľných rotorov bola uplatnená aj pri návrhu 6 až 8 miestneho malého dopravného lietadla Messerschmitt Me-408. V tomto prípade pohon rotorov a pohyb vpred zabezpečovali dva prúdové motory po stranách zadnej časti trupu.

 

Messerschmitt Me-408 VTOL light transport plane aircraft german

 

Dornier Do-31E

 

V máji 1955 vstúpilo Nemecko do NATO. Luftwaffe v tom čase stála pred neľahkou úlohou, znovu vybudovať letecké sily. Po podrobnej analýze bolo rozhodnuté vytvoriť jadro bojových síl z lietadiel typu V/STOL, ktoré by neboli závislé od klasických vzletových a pristávacích dráh. Z tohto dôvodu boli vytvorené tri nové projekty: nadzvuková stíhačka s veľkým dostupom (VJ-101), podzvukový nukleárny stíhací bombardér (VAK-191) a taktické transportné lietadlo. Firma Dornier navrhla na začiatku 60. rokov projekt transportného lietadla typu VTOL s maximálnou vzletovou hmotnosťou 25 500 kg, ktoré by dokázalo prepraviť 3 až 4 tony užitočného zaťaženia v nákladnom priestore s objemom 42 metrov kubických. Interne bolo označené ako Do 31, ale čoskoro sa tento názov stal oficiálnym.

 

Dornier Do-31 german experimental VTOL transport aircraft plane

 

Lietadlo bolo dlhé 20,88 metra pri rozpätí 18,06 metra. Dva prúdové motory Rolls-Royce Pegasus-5-2 so statickým ťahom po 68,95 kN zabezpečovali dopredný let a pri zvislom vzlete ich dopĺňalo osem zdvihových motorov Rolls-Royce RB.162-4D s ťahom po 19,57 kN, ktoré boli zabudované po štyroch v gondole na koncoch krídla. Zdvihové motory mohli usmerňovať prúd spalín v rozmedzí 15 stupňov vpred aj vzad, Pegasus 30 stupňov vpred a 80 vzad. Týmto vektorovaním sa ovládalo zatáčanie a klonenie vo vise, klopenie zabezpečovala tryska v zadnej časti trupu. V kokpite bolo miesto pre dvojčlennú posádku.

 

 

Spoločnosť dostala oficiálny kontrakt na vývoj a výrobu troch prototypov v roku 1962. Prvý z nich, ktorý vzlietol 10. februára 1967, mal len dva motory Pegasus a bol určený na testy s klasickým vzletom. Druhý sa používal na statické testy a tretí, vybavený všetkými desiatimi motormi na testy prechodu pri zvislom vzlete a pristátí. Kompletný prechod sa prvýkrát podaril 16. decembra 1967. Podobný nákladný variant mal byť vybavený dvanástimi zdvihovými motormi RB.202 s ťahom po 58,27 kN a dvoma prúdovými motormi RB.220 s ťahom po 106,75 kN, ktoré mali zabezpečovať dopredný ťah. Mal uniesť 34 vojakov alebo 4990 kg nákladu pri maximálnej vzletovej hmotnosti 27 442 kg. Rozmerný trup a hmotnosť lietadla však vážne obmedzovali užitočné zaťaženie a preto bol vývoj v apríli 1970 zastavený.

 

Dornier Do-31 V/STOL vertical transport aircraft plane german tactical

 

 

 

 

In cooperation with www.vstol.org

 

NAJ.sk