Lockheed XFV-1 Salmon

 

Po druhej svetovej vojne sa americké námorníctvo začalo zaujímať o štúdie lietadla štartujúceho a pristávajúceho zvislo z doprovodných konvojových lodí. Uvedomovalo si, že je veľmi výhodné mať bojové lietadlo, ktoré je možné nasadiť do vzdušnej obrany na miesta, kde lietadlová loď nemá prístup. V marci 1951, ani nie rok po vypuknutí vojny v Kórei, si námorníctvo Spojených štátov vo firmách Lockheed, Convair, Goodyear, Matin a Northrop objednalo vypracovanie štúdií na bojové lietadlo typu VTOL, ktoré by bolo určené na ochranu námorných konvojov a malo štartovať z plošín, namontovaných v zadnej časti bežných lodí. Po rýchlom preštudovaní návrhov bol ako najperspektívnejší vyhodnotený návrh Convairu, označený ako Model 5, pričom firma získala kontrakt na stavbu dvoch prototypov a jedného stroja pre statické skúšky zaťaženia. Štúdie Lockheed Model 81, Northrop N-63A Tailsitter a Martin 262 boli hodnotené ďalej, pričom víťazne z nich vzišiel - vďaka najnižším nákladom - návrh Lockheedu, ktorý dostal označenie XFO-1, neskôr zmenené na XFV-1. Tieto dva stroje mali byť po ukončení letových testov upraviteľné do sériovej podoby. Obidve lietadlá mali zostrojiť okolo obrovského dvojitého turbovrtuľového motora Allison XT40-A-14 s výkonom 5 023 kW.

 

Northrop N-63A TailsitterMartin 262

 

Prvé lietadlo Lockheed XFV-1 dokončili v roku 1953. Vo zvislej polohe meralo 11,22 m, rovné krídla mali rozpätie 9,32 m a celkovú hmotnosť 7 299 kg. Vzhľadom na skutočnosť že motor Allison XT40-A-14 ešte nebol pripravený, lietadlo vybavili slabším motorom XT-40-A-6 s výkonom 4 362 kW. Ten bol umiestnený v mohutnej prednej časti trupu a poháňal vrtule Curtiss-Wright Turboelectric s priemerom 4,88 m a konštantnou šírkou listu. Pomer hmotnosti k výkonu bol prepočítaný na 1,2 : 1. Sedadlo pilota sa dalo preklopiť pod uhlom 45 stupňov. Hneď za hlbokými nosnými plochami nasledovali štyri chvostové plochy krížového tvaru, z ktorých každá kýlová plocha bola osadená jedným zadným otočným podvozkovým kolieskom. Pre prvú fázu letových skúšok vybavili tento model pevným podvozkom s dlhými nohami. Rolovacie skúšky sa začali v decembri 1953. Skúšobný pilot Herman Salmon („Fish“), uskutočnil prvý horizontálny štart 16. júna 1954.

 

Lockheed pilot Herman Salmon "Fish"Lockheed XFV-1 VTOL

 

Ani raz počas dvadsiatich dvoch skúšobných letov (v celkovom trvaní 11,5 h) neštartoval Salmon vertikálne. Avšak počas letu mnohokrát prešiel z polohy horizontálnej do vertikálnej.  Legendárnemu Kellymu Johnsonovi, šéfkonštruktérovi Skunk Works sa tento koncept nikdy nepozdával.

 

Lockheed XFV-1 VTOLLockheed XFV-1 VTOL

 

Sériové stroje, Lockheedom označované ako Model 181 (námorníctvom ako FV-2) mali byť vyzbrojené buď štyroma 20 mm kanónmi alebo 48 raketami s priemerom 6,4 cm, umiestnenými rovnomerne medzi obidve puzdrá na koncoch krídel. Taktiež sa odlišovali výkonnejšími motormi Allison T-54A-16, nepriestrelným čelným krytom kabíny, pancierovaním a vyhľadávacím radarom v prednom nepohyblivom dieli vrtuľového kužeľa.

 

Lockheed Model 81
XFV-1 Salmon VTOLLockheed model 81
XFO-1 XFV-1 Salmon VTOL

 

V polovici päťdesiatych rokov vznikol v spoločnosti Lockheed návrh stroja CL-295 rovnakej koncepcie, avšak poháňaného prúdovými motormi. Nikdy však neopustil rysovací stôl.

 

 

Convair XFY-1 Pogo

 

Lietadlo spoločnosti Convair malo deltovité krídlo a vo vertikálnej polohe meralo 9,82 m, s rozpätím krídiel 8,34 m. Veľké krídla tohto modelu boli spárované s mohutnou hornou a dolnou zvislou chvostovou plochou. Zadnú časť chvostových plôch tvorili smerové kormidlá. Na zadnej strane krídel sa nachádzali pristávacie kolieska so silnými tlmičmi. Pred prvým vzletom absolvovali s modelom XFY-1 približne 280 upútaných vzletov, najprv na nosnom stožiari a potom v obrovskom hangári. Problémy boli najmä s veľkými vírmi vnútri haly. Po prvý raz vzlietlo 1. augusta 1954, na palube s pilotom T. F. „Skeets“ Colemanom, čo bolo o šesť týždňov neskôr ako let XFV-1.

 

Convair XFY-1 Pogo VTOL
T. F. Coleman "Skeets" Convair test pilot

 

Vzhľadom na skutočnosť, že XFY-1 malo celkovú hmotnosť 6 412 kg, čo je o tonu menej ako XFV-1, Convair sa rozhodol zrealizovať pokus o vertikálny štart. Skúška dopadla úspešne, takže piloti mohli uskutočniť ďalšiu fázu skúšobných letov. Pri nich bola dosiahnutá maximálna rýchlosť 980 km/h vo výške 4500 metrov. Výzbroj mala pozostávať zo štyroch 20 mm palubných kanónov a s neriadených, vysoko explozívnych rakiet typu Mighty Mouse.

 

 

Aj Lockheed aj Convair čoskoro zistili, že zásadnou konštrukčnou trhlinou návrhu nie sú vertikálne štarty, ale pristátia. Preto na ich žiadosť obidva programy v roku 1955 zrušili. Ani jedna spoločnosť nechcela pokračovať v projekte, ktorý naozaj išiel nesprávnou cestou. V záznamoch o experimentálnych lietadlách existuje mnoho príbehov o lietadlách, ktoré nemohli vzlietnuť. Je však len veľmi málo lietadiel, ktoré nevedeli bezpečne pristáť.

 

Convair XFY-1
navy experimental fighterConvair XFY-1 Pogo

 

 

 

NAJ.sk