Hitechweb - Bizare Aviation Projects
    

X-52 - vynechané

Označenie X-52 bolo vynechané, aby sa zabránilo zámene s nosným lietadlom Boeing B-52, ktoré slúžilo ako nosič pre viaceré stroje zo série X-planes.


Last update: XX. XX. XXXX

NAJ.sk