MiG 1.44

 

Na overenie koncepcie nového MiGu mal byť postavený zjednodušený letový demonštrátor, ktorý dostal pridelené označenie MiG 1.44. Mal absolvovať základný skúšobný program, zameraný hlavne na overenie aerodynamickej konfigurácie, niektorých palubných sústav a riadiacich jednotiek Gama-1106 a ASIS-2000. Po roku 1992 však bolo štátne financovanie projektu prakticky zastavené. Počas tohto obdobia stačili v OKB MiG postaviť iba maketu v skutočnej veľkosti a niektoré časti draku pre statické testy. Od tohto okamihu prebiehalo financovanie okliešteného vývoja výlučne z vlastných zdrojov MiGu.

 

MiG MFI 1.44 demonstrator fighter aircraft mockup russian soviet stealth

 

Prototyp 1.44 sa od sériového prevedenia 1.42 odlišoval vo viacerých ohľadoch. Predovšetkým to bol spoločný regulovateľný hranatý vstup vzduchu k motorom, opäť s rozdeľovacou vnútornou prepážkou, podobný stíhačke Eurofighter. Ten bol umiestnený niekoľko centimetrov pod spodným okrajom trupu, aby sa zabránilo nasatiu medznej vrstvy. Zaujímavosťou je, že predná podvozková noha sa nevošla do obmedzeného priestoru hneď za vstupom vzduchu a tak museli byť krytky príslušne vypuklé. Krídlo dostalo rovnú nábežnú hranu so šípovitosťou 52 stupňov a charakteristikám stealth nie príliš prospešnú odtokovú hranu, kolmú k ose trupu. Zmenil sa aj tvar vertikálnych chvostových plôch. Pod  nimi vybiehajú dva smiešne malé vretenové výstupky, ktoré mali mať pri sériovej verzii priemer až pol metra. Oválny dielektrický kryt nahradila zmenená predná časť elipsovitého prierezu so splošteným spodkom, keďže demonštrátor nemal mať nainštalovaný radar.

 

MiG MFI 1.44 3 view demonstrator fighter stealth

 

Situácia sa však nevyvíjala ružovo. Na začiatku roka 1993 nemal demonštrátor nainštalované motory, chýbali mu ovládače riadiacich plôch, elektronické systémy a množstvo ďalšieho vybavenia. Dokonca to došlo tak ďaleko, že takmer dokončený prototyp stál niekoľko rokov v hangári len preto, že konštrukčná kancelária MiG mu nebola schopná dokúpiť servomotory riadenia! Začiatkom roka 1994 bol stroj premiestnený do oblasti Žukovskoje/Ramenskoje, kde bol v lete vyvezený pred hangár a firemný fotograf za prísnych bezpečnostných opatrení vyrobil prvé oficiálne fotografie. Koncom roka sa uskutočnili úvodné rolovacie testy, ale potom upadol prototyp na dlhú dobu do zabudnutia. Vedenie spoločnosti sa snažilo zvýšiť záujem o projekt predvedením demonštrátora 1.44 na aerosalónoch MAKS-95 a MAKS-97, avšak nedostali na to povolenie.

 

 

 

Predstavitelia ruského letectva si však začali čoraz viac uvedomovať, že ďalšie odklady by mohli zapríčiniť celkové zrušenie projektu, čo by nevyčísliteľným spôsobom poškodilo schopnosť ruského leteckého priemyslu udržiavať krok so „západnými“ krajinami vo vývoji bojových lietadiel. Prelomovým dňom sa stal 24. december 1998, kedy ruský denník Nezavisimaja gazeta priniesol krátky článok o MiGu 1.44 s niekoľkými fotografiami. Oficiálny roll-out nasledoval 12. januára za účasti zahraničných novinárov. Konečne boli zakúpené servomotory riadenia a technici začali pripravovať lietadlo na skúšobné lety. Prvý sa uskutočnil po sérii odkladov 29. februára 2000 v kokpite so skúšobným pilotom Vladimírom Gorbunovom. Ten vytiahol nový MiG do výšky 1000 metrov, dvakrát obletel letisko pri rýchlosti 500 až 600 km/h a po krátkych osemnástich minútach pristál. Druhý let nasledoval 28. apríla, ale opäť trval len necelých 22 minút. V tom čase už bolo jasné, že MiG MFI nikdy do radovej služby nevstúpi. Jediný postavený prototyp poslúži na vývoj technológií pre pripravovanú stíhačku 5. generácie Pak-Fa a nakoniec skončí v múzeu v Monine. Aktuálne sa nachádza na severozápadnom Sibíri, kde sa testuje jeho funkčnosť v arktických podmienkach.

 

MiG 1.44 MFI demonstrator first flight soviet russian stealth fighter

 

MiG 70.1 MDP

 

Nástupca diaľkovej záchytnej stíhačky MiG-31, typ MiG 70.1, sa rodil dosť bizarne. Na konci 80. rokov od OKB Suchoj ušla skupina konštruktérov, ktorí si neželali pracovať pod vedením Simonova. Na ich čele stál Oleg Sergejevič Samojlovič, ktorý bol prevelený do OKB MiG už v roku 1985. Títo ľudia si so sebou „priniesli“ aj koncept MDP (Mnogofunkcionalnyj Dalnyj Pjerechvatčik), čo bol zrejme variant taktického bombardéra T-60 so vzletovou hmotnosťou 70 ton. V OKB MiG oň prejavili záujem, pričom na jeho vývoj bol vytvorený rovnomenný program a lietadlo dostalo označenie MiG 70.1. Na tomto mieste je vhodné poznamenať, že navzdory všeobecne prijímanému názoru, že čísla Izďelijí sú volené náhodne, najmä v prípade MiGu majú tieto označenia často súvislosť s maximálnou projektovanou vzletovou hmotnosťou. V roku 1988 boli predbežné konštrukčné plány predložené závodu v Nižnom Novgorode, avšak jeho predstavitelia projekt odmietli, vyhovárajúc sa na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Práce na lietadle sa značne oneskorili začiatkom 90. rokov a projekt bol definitívne zastavený v roku 1993. V rovnakom čase prenikli na verejnosť aj prvé správy, keďže v snahe o jeho záchranu bol ponúknutý prepracovaný variant MiG 70.1P v podobe nadzvukového dopravného bizjetu. Lietadlo  zrejme nebude už nikdy postavené, keďže podľa predpokladov by mal MiG-31 vydržať v radovej službe až do roku 2025. Predpokladá sa, že hlavnou úlohou MDP malo byť diaľkové záchytné stíhanie strategických bombardérov skôr, než vypustia strely s plochou dráhou letu. Operačný rádius na úrovni 4000 km pri podzvukovej a 2500 km pri nadzvukovej rýchlosti v kombinácii s doletom štyroch rakiet K-172 na úrovni 400 km umožňoval vyhnúť sa kontaktu s doprovodnými nepriateľskými stíhacími lietadlami. Na záver ešte jedna poznámka. Na internete koluje zjednodušený náčrt MiGu 70.1 spolu s kresbou, na ktorej je typ zobrazený s kačacími chvostovými plochami. V skutočnosti sa jedná o bombardér Suchoj T-60S, keďže MiG 70.1 kačacie chvostové plochy nemal. Rozdiel vo vonkajšom výzore je tiež v odlišnom prechode trup – krídlo.

 

Technické údaje MiG 70.1 MDP

 

MiG 70.1 MDP mnogofunkcionalnyj dalnyj pjerechvatchik multirole heavy fighter anti-bomber plane aircraft stealth Mikoyan 70.1P

 

 

 

NAJ.sk