U.S. Bomber projects PREVIEW


U.S. Bomber projects PREVIEW

Koniec roka 2006 som venoval vytváraniu ilustrácií pre veľmi zaujímavý projekt knihy U.S. Bomber Projects, popisujúcej povojnový vývoj bombardérov v USA. Na rozdiel od doterajších publikácií, táto uvedie do korektných súvislostí nielen existujúce typy, ale aj ich vývoj a alternatívne návrhy ostatných výrobcov. Ku každému bombardéru prináleží informatívny popis z originálnych firemných materiálov a nákresov v anglickom jazyku, technicko-taktické údaje, viacpohľadový čiarový nákres a k niektorým aj farebné ilustrácie – všetko vytvorené špeciálne pre tento projekt. Kým bude kniha hotová, v predpremiére sme vytvorili kratší výber pätnástich reprezentatívnych dizajnov, ktorý sa dá objednať už teraz. Tento výber je predávaný výlučne on-line, takže Vám odpadnú všetky starosti s poštou a dodatočné náklady. Za osem dolárov dostanete unikátnu kolekciu prvýkrát zverejnených informácií, ktoré určite nenájdete nikde inde.


I spent the end of the year 2006 by creating the illustrations for a very interesting book project U. S. Bomber Projects by Scott Lowther, that is describing bombers development in USA after WW2. Compared to existing publications, this contains not only built types, but all bomber proposals including alternative designs from competiting firms and unbuilt types, correctly sorted in a proper connections. Every bomber has description made from original firm materials and blueprints, technical and tactical data, line 3 view and some also colour illustrations – everything created specially for this project. Till the time when the book will be finished, we created short preview with 15 representating proposals, that can be ordered NOW!


Informácie (v angličtine) o možnostiach objednania//Information in English about the orderingObsah výberu U. S. Bomber Projects preview:01 Project Pluto - z ponorky vypúšťaný derivát strely Pluto s atómovým náporovým motorom
02 Douglas Model 1064 – strategický bombardér koncepcie lietajúceho krídla
03 Douglas Model 1186A – viacstupňový bombardér, odvodený od experimentálneho lietadla Douglas X-3
04 The "NASA logo bomber" – veľmi netradičný koncept prúdového bombardéra , navrhnutý inžiniermi NASA
05 Orion Nuclear Pulse Vehicle – veľké nukleárne poháňané vesmírne bojové plavidlo
06 Orbital Sciences X-42 – alebo operačná verzia viacnásobne použiteľného vesmírneho bombardéra USAF
07 Boeing Model 448 – kľúčový projekt, ktorý nakoniec vyústil do bombardéra Boeing B-47
08 Douglas MX-2091 – rôzne štúdie menšieho bombardéra na odpaľovanie rakiet z roku 1953
09 Martin Model 329 C-1 – nadzvukový hydroplán, vývojový stupeň typu P6M Seamaster
10 Convair WS-110A – zrejme najabsurdnejší návrh, ako naplniť rozdielne požiadavky pre program XB-70
11 Lockheed NEPA – aplikované návrhy bombardérov Lockheedu v rámci štúdií nukleárne poháňaného stroja
12 North American D436-21 – jedna zo štúdií AMSA, vedúca po mnohých peripetiách k lietadlu B-1
13 Boeing Model 813 – dvojstupňový hypersonický bombardér
14 Lockheed CL-292-6 – nukleárne poháňaný nosič striel, stíhačiek a radaru AWACS (viď kresba)
15 Northrop Quiet Supersonic Platform – prvý korektný technický popis k štúdii Northrop QSP


U.S. Bomber projects PREVIEW